A Henry Schein és a Vets First Choice bejelentették, hogy a tervezett új vállalat neve Covetrus lesz

MELVILLE, N.Y. és PORTLAND, Maine–(BUSINESS WIRE)–A Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) és a Vets First Choice ma
bejelentette, hogy az új, önálló részvénytársaság, amely a tervek
szerint a Henry Schein állategészségügyi (Animal Health) üzletágának
kiválásával, majd a kivált üzletág Vets First Choice-szal való
egyesülésével jön létre, a Covetrus néven kezdi meg működését.

Az ügylet zárására várhatóan 2019 első negyedévében kerül sor.

A Covetrus nevet viselő, újonnan létrejött vállalat globális,
technológia-alapú állategészségügyi tevékenységet végez majd, elsősorban
a házi kedvencekre, lovakra és nagytestű állatokra összpontosítva. A
Covetrus piacvezető praxiskezelő szoftvert, rendelvénykezelő
megoldásokat, többcsatornás ügyfél-elkötelezési/ügyfélbevonási
szolgáltatásokat és ellátólánc-infrastruktúrát biztosít ügyfelei számára
az állatorvosok és ügyfeleik közti kapcsolat támogatása céljára.

A Covetrus több mint 5000 alkalmazottat foglalkoztat majd megközelítőleg
25 országban, és integrált megoldásokkal segíti az állatorvosi
praxisokat üzleti tevékenységük gazdaságosságának és munkafolyamataiknak
javításában és ügyfeleik elégedettségének növelésében. A cég körülbelül
100000 ügyfelet fog kiszolgálni a világ majd minden részén, ideértve
Észak-Amerikát, Európát, Ausztrálázsiát és Dél-Amerikát.

A Covetrus elnevezés a cég célkitűzéseit és küldetését tükrözi: a
vállalat szoros kapcsolatot kíván kiépíteni az állatorvosi szakmával és
arra összpontosítja erőfeszítéseit, hogy hozzájáruljon az állatorvoslás
fejlődéséhez.” A név első két betűje, a “Co-” a kooperációra, az
ügyfelekkel való partneri együttműködésre utal, a középen lévő “vet” a
vállalat tevékenységi területét jelzi (az angol veterinarian
[állatorvos] szóból), a “-us” pedig visszautal az ügyfelek és egy olyan
szakemberekből álló csapat együttműködésére, amelynek feladata az
állatorvosi praxisok támogatása.

“Fontos volt számunkra, hogy egy olyan új márkát és új nevet hozzunk
létre, amely tükrözi az állatorvosi praxist működtető ügyfeleink iránti
hosszú távú elkötelezettségünket, amely mindenkor üzleti tevékenységünk
középpontjában áll. Elkötelezettek vagyunk az állatorvoslás fejlesztése
iránt, és ennek érdekében ügyfeleinket olyan új, hatékony eszközökkel és
szolgáltatásokkal látjuk el, amelyekre támaszkodva folyamatos, hosszú
távon is sikeres tevékenységet biztosító új állategészségügyi
megoldásokat dolgozhatnak ki és pénzügyi előnyöket érhetnek el” –
fejtette ki Benjamin Shaw, a Vets First Choice alapítója és
vezérigazgatója. “Nagy izgalommal várjuk, hogy az egyesüléssel létrejött
új vállalat, a Covetrus révén cégünk izgalmasan új, egyedi képességeit
kiaknázva állatorvos ügyfeleinknek kiemelkedő értéket képviselő
termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk szerte a világon.”

A két vállalat ma a Covetrus javasolt ügyvezetőségének összetételéről is
hírt adott:

A korábban közölt terveknek megfelelően az egyesüléssel létrejött új
vállalat vezérigazgatója Benjamin Shaw lesz, aki az igazgatótanács
tagjaként is részt vesz a cég irányításában. A Covetrus ügyvezetői
csapatát az alábbi vezetők alkotják:

– Christine T. Komola, ügyvezető elnökhelyettes és pénzügyi vezető

– Erin Powers Brennan, rangidős elnökhelyettes, jogtanácsos és titkár

– Russell Cooke, rangidős elnökhelyettes és operatív pénzügyi vezető

– Francis X. Dirksmeier, rangidős elnökhelyettes és elnök, Észak-Amerika

– David Christopher Dollar, rangidős elnökhelyettes és elnök, Szoftver
és szolgáltatások egység

– Michael Ellis, rangidős elnökhelyettes és elnök, Európa

– David Hinton, rangidős elnökhelyettes és elnök, APAC (ázsiai és
csendes-óceáni térség) és feltörekvő piacok

– Timothy Ludlow, rangidős elnökhelyettes és az átalakulásért felelős
vezető tisztviselő

– Anthony Providenti, rangidős elnökhelyettes, Vállalatfejlesztés egység

– Georgina Wraight, rangidős elnökhelyettes és elnök, Vets First Choice

– James Young, rangidős elnökhelyettes és a human erőforrásokért felelős
vezető tisztviselő

“Ez egy kiemelkedő és tehetséges szakemberekből álló csapat, és nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy irányíthatjuk majd ezt a hamarosan
létrejövő, új, független szervezetet” – mondta el Shaw. “Az ügyvezetői
csapat összetételéből adódóan egyrészt biztosítja a folyamatosságot az
összes üzletágban és földrajzi régióban, másrészt tehetséges, új tagokat
foglal magába, akiknek támogatásával lehetővé válik a független
részvénytársasággá való átalakulás zökkenőmentes megvalósítása. Igen
fontos továbbá, hogy a csapat minden tagja teljes mértékben elkötelezett
az iránt, hogy az új vállalat olyan teljesítményt nyújtson, amely nem
csak megfelel ügyfeleink várakozásainak, hanem messze meghaladja azokat.”

A Henry Schein Animal Health és a Vets First Choice az ügylet zárásáig
továbbra is két külön, független szervezetként működik.

További tájékoztatás és információforrások

A tervek szerint a Covetrus a javasolt ügylettel kapcsolatosan benyújtja
a szükséges dokumentumokat az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletéhez (U.S. Securities and Exchange Commission (a
továbbiakban “SEC”), ideértve egy regisztrációs nyilatkozatot az S-1/S-4
jelű nyomtatványon, amely tartalmaz egy részvénykibocsátási tájékoztatót
is. A befektetőket és az értékpapír-tulajdonosokat arra kérjük, hogy
figyelmesen olvassák el a regisztrációs
nyilatkozatot/részvénykibocsátási tájékoztatót (ideértve azoknak bármely
módosítását és kiegészítését, valamint az azokban hivatkozott minden
egyéb dokumentumot), továbbá bármely egyéb, a SEC-hez benyújtott
vonatkozó dokumentumot, amikor azok elérhetők lesznek, mivel azok fontos
információkat tartalmaznak a felekről és a javasolt ügyletről. A
regisztrációs nyilatkozat/részvénykibocsátási tájékoztató és a SEC-hez
benyújtott egyéb vonatkozó dokumentumok díjmentesen elérhetők (mihelyt
rendelkezésre állnak) a SEC honlapján (www.sec.gov).
Ugyanakkor ezek a dokumentumok (mihelyt rendelkezésre állnak) szintén
beszerezhetők a Henry Schein, Inc.-től egy írásbeli kérés eljuttatásával
Carolynne Borders nevére (Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville,
NY 11747). A jelen közlemény nem tekintendő és nem minősül értékpapír
eladására vonatkozó ajánlatnak, értékpapír eladására irányuló
ajánlatkérésnek, illetve értékpapír vételére irányuló ajánlatkérésnek,
és nem kerül sor értékpapír eladására semmiféle olyan jogrendszerben,
ahol a fenti ajánlat, ajánlatkérés vagy eladás a regisztrációt vagy az
előírásoknak való megfelelés alapján regisztráltnak való minősülést
megelőzően a vonatkozó jogszabályok alapján törvénytelen lenne.
Értékpapírok vételre való felajánlása kizárólag az 1933. évi
Értékpapírtörvény hatályos módosítása 10. paragrafusában rögzített
előírásoknak megfelelő részvénykibocsátási tájékoztató kiadásával
történik.

Előremutató állítások

Az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres
eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities
Litigation Reform Act of 1955) ún. “Safe Harbor” (“biztonságos kikötő”)
(személyes adatok védelmére vonatkozó) rendelkezéseinek megfelelően a
felek az alábbi óvatosságra intő figyelmeztetéseket adják közre azokra a
fontos tényezőkre vonatkozóan, amelyek következtében, többek közt, a
jövőbeli eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató
állításokban kifejezett vagy vélelmezett eredményektől, várakozásoktól
és feltételezésektől. Az előremutató állítások olyan szavak alapján
azonosíthatók, mint az “esetleg”, “tudnánk”, “várakozásaink szerint”,
“szándékozunk”, “úgy hisszük”, “terveink szerint”, “becsléseink
szerint”, “előrejelzéseink szerint”, “várakozással tekintünk elé”,
“várhatóan”, “a prognózis szerint”, illetve ezekhez hasonló szavak és
kifejezések alapján. Az ilyen előremutató állítások közé tartoznak, de
nem korlátozódnak ezekre, az ügylet előnyeire vonatkozó állítások,
ideértve a jövőbeli pénzügyi és üzemi eredményekre, tervekre,
célkitűzésekre, várakozásokra és szándékokra vonatkozó kijelentéseket.
Minden olyan állítás, amely az üzemi teljesítményre vagy az általunk
várt vagy előre jelzett jövőbeli eseményekre vagy fejleményekre
vonatkozik – ideértve a várt szinergiákra és a javasolt ügylet várt
lezárásának fázisaira vonatkozó állításokat – előremutató állításnak
tekintendő. Az általunk közölt összes előremutató állítás különféle
kockázatok és bizonytalansági tényezők tárgyát képezi, és nem tekintendő
garanciának a jövőbeli teljesítményre nézve. Ezért arra intjük az
olvasókat, hogy döntéseik meghozásakor ne támaszkodjanak kizárólag
ezekre az előremutató állításokra. Ezek az előremutató állítások olyan
ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalansági és egyéb tényezőket
hordoznak magukban, amelyek következtében aktuális eredményeink,
teljesítményünk vagy sikereink, illetve az ágazati eredmények jelentős
mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban kifejezett vagy
vélelmezett jövőbeli eredményektől, teljesítménytől vagy sikerektől.
Például az ezekben az előremutató állításokban leírtakra kihatással
lehetnek olyan tényezők, többek közt, mint az ügylet megvalósítására
való képességünkkel és az ügylet lezárásának időzítésével, a szükséges
hatósági jóváhagyások megszerzésére irányuló képességünkkel, a
tevékenységek integrálására és az alkalmazottak beépítésére való
képességünkkel, az ügyletből fakadó várt előnyök és szinergiák
kiaknázására való képességünkkel kapcsolatos kockázatok, az ügylet
bejelentésének vagy megvalósításának a kapcsolatainkra (ideértve az
alkalmazottainkkal, ügyfeleinkkel és versenytársainkkal való
kapcsolatokat) gyakorolt esetleges hatásával kapcsolatos kockázatok, a
kulcsfontosságú alkalmazottaink megtartására irányuló képességünkkel és
a kitűzött teljesítménycélok elérésére való képességünkkel kapcsolatos
kockázatok, a pénzügyi piacokon, kamatlábakban és devizaátváltási
árfolyamokban bekövetkező változásokkal kapcsolatos kockázatok, valamint
a SEC-hez az S-1/S-4 jelű nyomtatványon benyújtandó regisztrációs
nyilatkozatban (ideértve a regisztrációs nyilatkozat “Risk Factors”
(Kockázati tényezők) címe alatt) tárgyalt további kockázatok és
tényezők. Cégünk nem vállal kötelezettséget és nem köteles a jelen
közleményben szereplő semmiféle előremutató állítás frissítésére.

Amit a Henry Scheinről tudni kell…

A Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) egy, az egészségügyi ellátásban
dolgozó szakembereknek különféle megoldásokat kínáló, kiterjedt
hálózattal és modern technológiákkal rendelkező vállalat. A több mint
22000 Schein csapattag mintegy 1 millió ügyfelet szolgál ki világszerte,
melynek köszönhetően a vállalat a világ legnagyobb olyan cége, amely a
rendelőkben dolgozó fogászok, állatorvosok és orvosok hatékony munkáját
támogató irodai üzleti, klinikai, technológiai és ellátólánccal
kapcsolatos megoldásokat kínál. A vállalat ügyfelei közé tartoznak
továbbá fogászati laboratóriumok, kormányzati és intézményi egészségügyi
szakrendelők és egyéb, alternatív egészségügyi ellátást kínáló
szolgáltatók.

A Fortune magazine 500®-as listáján, továbbá a SP 500® és a Nasdaq 100®
indexben szereplő Henry Schein megbízható tanácsadói hálózata olyan
értékes megoldásokkal látja el az egészségügyben dolgozó szakembereket,
amelyek révén javíthatják operatív folyamataikat és a klinikai
kimeneteket. A vállalat egyedi, innovatív termékeket és megoldásokat
kínál, ideértve praxiskezelő szoftvereket, e-kereskedelmi megoldásokat,
speciális és sebészeti termékeket, továbbá pénzügyi szolgáltatások
széles körét. A Henry Schein egy központi és automatizált elosztóhálózat
segítségével működik, és raktáraiban több mint 120000 márkás és Henry
Schein sajátmárkás termék, valamint több mint 180000 egyéb, egyedileg
rendelhető különleges termék található meg.

A Henry Schein, amelynek székhelye Melville-ben, New York államban
található, 34 országban rendelkezik telephellyel vagy leányvállalattal.
A társaság értékesítési árbevétele 2017-ben minden előzőnél magasabbra,
12,5 milliárd USA dollárra rúgott, és éves összesített szinten
körülbelül 15%-os növekedést ért el azt követően, hogy a Henry Schein
1995-ben részvénytársasággá vált. További információkért kérjük
látogasson el a Henry Schein honlapjára (www.henryschein.com),
Facebook oldalára (Facebook.com/HenrySchein, vagy kövessen minket a
Twitteren (@HenrySchein).

Amit a Vets First Choice-ról tudni kell…

A Vets First Choice újítóként ismert azoknak a technológia-alapú
szolgáltatásoknak a terén, amelyek lehetővé teszik az állatorvosok
számára, hogy elkötelezzék ügyfeleiket és sikeresen működtessék
állatorvosi praxisukat. A Vets First Choice platformja, amelybe be van
építve egy állatorvosi praxiskezelő szoftver, a cég mélyreható
ismereteit és széles körű statisztikai adatait hasznosítja és különféle
ügyfél-elkötelezési szolgáltatásokat és gyógyszertári szolgáltatásokat
biztosít, és a proaktív rendelvénykezelésnek köszönhetően javítja a
vonatkozó egészségügyi jogszabályoknak való megfelelést. A Vets First
Choice közvetlenül együttműködik az állatorvosi praxisokkal az ellátási
hiányosságok megszüntetése érdekében azzal a céllal, hogy állatorvos
ügyfeleit támogassa új bevételi források azonosításában és
kiaknázásában, az állattartók és a házi kedvencek vásárlási szokásaiban
bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodásban, az ügyfélkapcsolatok
elmélyítésében és az állatorvosi ellátás minőségének és az
állategészségi kimeneteknek a javításában. További információkért kérjük
látogasson el honlapunkra: www.vetsfirstchoice.com.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat.